Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

Pensioenstelsel bij scheiding blijft relatievermogensrechtelijk onevenwichtig (WPNR 2018/7196)

LinkedIn
05-06-2018 | Categorie: Literatuur

Mr. F.M.H. Hoens

De auteur bespreekt het eindrapport van de evaluatie van de WVPS. De regering vindt het niet nodig om ongehuwd samenwonenden standaard onder de WVPS te brengen. Ook een keuzerecht wordt door de regering afgewezen. Tevens wordt art. 57 Pensioenwet aangepast: de periode waarover het bijzonder partnerpensioen wordt toegekend, wordt verkort tot de duur van het samenwonen of het huwelijk (en niet meer de eerste deelname aan de pensioenregeling). De auteur bespreekt de argumenten van de regering:

  • Ongehuwd samenwonenden kiezen bewust voor minder financiële verantwoordelijkheden jegens elkaar. De auteur geeft aan dat deze stelling is gebaseerd op gedateerde cijfers van begin deze eeuw. Daarnaast geeft hij aan dat de Pensioenwet wel bijzonder partnerpensioen toekent aan ongehuwd samenwonenden.
  • Ongehuwd samenwonenden blijven vaak relatief kort bij elkaar. Het pensioenrecht kent volgens de auteur geen beginsel dat de geringe omvang van een vermogensbestanddeel een grond is om niet te delen/verrekenen.
  • Ongehuwd samenwonenden zijn economisch zelfstandiger.
  • Bij het einde van de relatie ontbreekt een echtscheidingsconvenant.
  • De problemen bij het bepalen van de periode en het gemis van een scheidingsmelding uit de basisregistratie personen. Volgens de auteur geldt dit echter ook voor het bijzonder partnerpensioen zodra art. 57 Pensioenwet wordt aangepast.
  • Door ongehuwd samenwonenden onder de WVPS te brengen, zouden zij geconfronteerd worden met consequenties waar zij (bewust) niet voor gekozen hebben. De auteur geeft aan dat ongehuwd samenwonenden kennelijk dan wel bewust kiezen voor toekennen van bijzonder partnerpensioen bij scheiding.
  • In pensioenreglementen ontbreekt een uniform partnerbegrip.

De auteur pleit niet voor het standaard opnemen van ongehuwd samenwonenden in de WVPS, maar wel voor een keuzerecht. De huidige regeling waarin ongehuwd samenwonenden in de ene wet worden genegeerd en in de andere wet standaard worden betrokken, is volgens de auteur onevenwichtig.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin