Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

Herinvoering van de algehele gemeenschap van goederen? (FBN 2018/28)

LinkedIn
06-07-2018 | Categorie: Literatuur

Mr. L.A.G.M. van der Geld

De auteur behandelt in dit artikel het voorontwerp van de Wet wegnemen notariskosten bij algehele gemeenschap van goederen. Door het voorontwerp kunnen aanstaande echtgenoten straks kiezen tussen de wettelijke beperkte gemeenschap van goederen, de algehele gemeenschap van goederen dan wel huwelijkse voorwaarden. Bij het aangaan van het huwelijk kan middels een formulier, in te vullen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand, gekozen worden voor de algehele gemeenschap van goederen. Tijdens het huwelijk kan slechts middels huwelijkse voorwaarden voor de algehele gemeenschap van goederen worden gekozen. In het artikel vat de auteur een aantal punten van de kritiek samen, die ten aanzien van het voorontwerp is verschenen:

  • weer een wijziging in het huwelijksvermogensrecht, welke recht juist recentelijk nog ingrijpend is gewijzigd;
  • bescherming van de aanstaande echtgenoten, aangezien de ambtenaar van de burgerlijke stand geen informatieplicht jegens hen heeft, geen wilscontrole plaatsvindt, en geen kenbaarheid van de afgelegde verklaring voor derden;
  • technische bezwaren inzake de rechtskeuze voor het toepasselijke recht, de onduidelijkheid over mogelijkheid om de algehele gemeenschap van goederen voorafgaand aan het huwelijk bij huwelijkse voorwaarden overeen te komen en de samenloop van een getekende verklaring en eerder of latere huwelijkse voorwaarden.

De auteur vraagt zich af hoe het nu verder gaat met (de eventuele aanpassing van) het voorontwerp.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin