Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1793
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1810

Pensioenrechten verevenen of verrekenen, fiscaal een wereld van verschil! (FBN 2018/30)

LinkedIn
06-07-2018 | Categorie: Literatuur

Mr. B.H. Devilee

In het kader van echtscheiding hebben ex-echtgenoten op basis van de WVPS ieder recht op de helft van het tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen. Pensioenverevening leidt niet tot heffing van inkomstenbelasting. Indien en voorzover bij een pensioenverevening de opgebouwde pensioenrechten anders dan bij helfte worden verdeeld, is er sprake van overbedeling van degene die meer dan de helft krijgt toegedeeld. Als die overbedeling wordt gecompenseerd door aan de andere, onbedoelde partij meer dan 50% van de huwelijksgoederengemeenschap toe te kennen, dan is sprake van pensioenverrekening met alle fiscale gevolgen van dien. De waarde van de compensatie is bij de onderbedeelde partij belast als een periodieke uitkering en bij de overbedeelde partij aftrekbaar als persoonsgebonden aftrek. De auteur behandelt deze problematiek aan de hand van het arrest van het Hof 's-Hertogenbosch van 14 december 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:5584. Conclusie van de auteur is dat een goed fiscaal advies voordat het echtscheidingsconvenant wordt opgesteld onontbeerlijk is.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin