Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

Verdeling, verrekening en schenking van pensioenaanspraken bij echtscheiding (FTV 2018/23)

LinkedIn
13-07-2018 | Categorie: Literatuur

Mr. dr. G.M.C.M. Staats

Het Hof 's-Hertogenbosch heeft op 14 december 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:5584, een uitspraak gedaan in een zaak waarbij sprake is van een echtscheiding, waarbij de ex-echtgenoten afspraken hebben gemaakt over de verdeling van de gemeenschap inclusief pensioenen en lijfrenten. De auteur gaat in dit artikel in op de fiscale gevolgen voortvloeiende uit deze uitspraak en in het verlengde daarvan of er in voornoemd geval tevens sprake kan zijn van een schenking. Allereerst komt in het artikel de hofuitspraak aan de orde. Vervolgens behandelt de auteur de fiscale gevolgen van pensioendeling en -verrekening. Aansluitend komt de vraag aan de orde of het afzien van pensioenverevening een schenking kan zijn. De auteur concludeert dat:

  • als het prijsgeven van pensioenaanspraken onder de Wet VPS wordt gecompenseerd, dit fiscale gevolgen heeft;
  • deze (ongewenste) fiscale gevolgen in goed overleg kunnen worden voorkomen;
  • het uitsluiten van de Wet VPS voorafgaande aan het huwelijk niet leidt tot een schenking, een latere uitsluiting (bij huwelijkse voorwaarden dan wel in een echtscheidingsconvenant) in de meeste gevallen wel;
  • een afwijkende verdeling op grond van de Wet VPS veelal ook tot een schenking zal leiden.

Conclusie van de auteur is dat de betrokken echtgenoten en adviseur/notaris bedacht dienen te zijn op de fiscale gevolgen.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin