Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1793
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1810

Het fideicommis en art. 4:4 BW (FTV 2018/26)

LinkedIn
13-07-2018 | Categorie: Literatuur

Mr. dr. R.E. Brinkman

In dit artikel wordt aan de hand van de standpunten van Perrick en de auteur besproken of de verwachter in een fideicommissaire nalatenschap, de nalatenschap zowel vóór als na de vervulling van de voorwaarde kan aanvaarden en/of verwerpen. In deze discussie wordt onderscheid gemaakt tussen het volgtijdelijke en het voorwaardelijke karakter van de fideicommis. Ook wordt in het artikel aandacht besteed aan de vraag of de verboden handelingen opgenomen in art. 4:4 lid 1 en 2 BW zien op de periode vóór het overlijden van de insteller of op de periode vanaf het overlijden van de insteller tot het moment waarop de voorwaarde in vervulling gaat. Perrick stelt dat de nalatenschap van de insteller voor de toepassing van art. 4:4 BW voor de verwachter pas openvalt nadat de opschortende voorwaarde is vervuld. De consequenties daarvan worden door de auteur behandeld en becommentariseerd. De auteur concludeert dat:

  • de verwachter de nalatenschap zowel voor als na de vervulling van de voorwaarden kan aanvaarden en verwerpen;
  • het verbod van art. 4:4 lid 1 BW ziet op de periode vóór het overlijden van de erflater;
  • het verbod van art. 4:4 lid 2 BW ziet op de periode vóór het overlijden van de erflater;
  • wat aanvaarden, verwerpen en beschikken over het voorwaardelijk recht betreft, het element van voorwaardelijkheid voorrang heeft boven het element van volgtijdelijkheid, zodat bij een beneficiaire aanvaarding door de verwachter, de gevolgen daarvan pas in werking treden op het tijdstip dat de voorwaarde in vervulling gaat.
Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin