Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1793
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1810

Reactie op De nieuwe draagplichtregel van artikel 1:100 lid 2 BW is te eng. Met naschrift van prof. mr. A.J.M. Nuytinck (WPNR 2018/7203)

LinkedIn
15-08-2018 | Categorie: Literatuur

Mr. dr. E.M.J.M.C. van Wijk-Verhagen en mr. Y. Yildiz

In art. 1:100 lid 2 BW is een nieuwe draagplichtregel geïntroduceerd, die bepaalt wat er moet gebeuren als er bij de ontbinding van de gemeenschap te weinig vermogen in de gemeenschap zit om de schulden van de gemeenschap te voldoen. De schulden worden alsdan gedragen door beide echtgenoten, ieder voor een gelijk deel, tenzij uit de eisen van redelijkheid en billijkheid, mede in verband met de aard van de schulden, een andere draagplicht voortvloeit. De auteurs gaan in het artikel in op het voorstel van Nuytinck in WPNR 2018/7184 om de nieuwe draagplichtregel van art. 1:100 lid 2 BW ook te laten gelden voorafgaand aan de ontbinding van de gemeenschap en daarnaast ook voor de situatie waarin de goederen van de gemeenschap toereikend zijn om de schulden van de gemeenschap te voldoen. De auteurs bespreken in het artikel hun bedenkingen ten aanzien van deze voorgestelde uitbreiding van de draagplichtregel. Daarnaast hebben zij een aantal opmerkingen ten aanzien van de redenen, die voor de uitbreiding van de draagplichtregel zijn aangevoerd. Ook hebben zij twijfels ten aanzien van de aangedragen oplossing.
Nuytinck geeft vervolgens in een naschrift zijn reactie op het artikel van Van Wijk-Verhagen en Yildiz.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin