Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1793
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1810

De (tweetraps)executeur nieuw leven ingeblazen? Doe maar een conflictbewind (WPNR 2018/7206)

LinkedIn
01-10-2018 | Categorie: Literatuur

Prof. mr. F.W.J.M. Schols

De auteur gaat in deze bijdrage in op de vraag van een lezer. De lezer vraagt of het mogelijk is in een testament met een tweetrapsmaking ook voor de vererving in tweede instantie (als de tweetrap aan de orde komt) een executeur te benoemen. Dit is van belang in het geval de verwachters andere personen zijn dan de erfgenamen van de bezwaarde. De auteur behandelt eerst de kenmerken van een tweetrapsmaking en van executele. Vervolgens gaat hij in op het einde van de taak van de executeur en de mogelijkheid om die taak te laten herleven. De auteur pleit ervoor om in plaats van een ‘tweetrapsexecutele’ een conflictbewind in te stellen. Een bewind dat in het belang van een ander dan de rechthebbende is ingesteld, derhalve ten aanzien van de bezwaarde ten behoeve van de verwachters en ten aanzien van de verwachters ten behoeve van de bezwaarde. Alsdan dient de strekking van het bewind te worden vastgelegd alsmede het concrete takenpakket van de bewindvoerder. Volgens de auteur kan een conflictbewind perfect worden gebruikt om daadwerkelijk grip op het geërfde vermogen te behouden.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin