Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1793
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1810

Over de vormgeving van huwelijksvermogensrechtelijke finale alsof verrekenbedingen (WPNR 2018/7208)

LinkedIn
04-10-2018 | Categorie: Literatuur

Mr. J.B. Vegter

In dit artikel behandelt de auteur de complexiteit van verplicht wederkerige verrekenbedingen, mede in het licht van de wettelijke beperkte gemeenschap van goederen zoals deze per 1 januari 2018 geldt. De auteur bespreekt de complexe gevolgen van het arrest HR 26 september 2008, ECLI:NL:HR:2008:BF2295. In dit arrest heeft de Hoge Raad beslist dat bij de uitvoering van het alsof-beding in beginsel geen plaats is voor de toepassing van vergoedingsrechten. Ook behandelt de auteur het vraagstuk van de zaaksvervanging. Dit betekent dat bij een alsof-beding wel sprake is van een zekere analogie met de gemeenschap van goederen, maar dat de echtgenoten bij de verrekening niet alle regels in acht hoeven te nemen die van toepassing zouden zijn geweest als tussen hen daadwerkelijk een gemeenschap van goederen had bestaan. De auteur betoogt dan ook dat alsof-bedingen in huwelijkse voorwaarden aangevuld dienen te worden met een regeling omtrent vergoedingsrechten en zaaksvervanging. Om zijn standpunt te verduidelijken behandelt hij de verschillende juridische gevolgen van de zaaksvervangingsregel van art. 1:95 lid 1 en 2 BW ten opzichte van de zaaksvervangingsregel van art. 1:136 lid 1 BW. Ook de regel van art. 1:133 BW, welke bepaalde goederen van verrekening uitsluit, kan tot complexe situaties leiden, wanneer hiermee in de formulering van het alsof-beding onvoldoende rekening is gehouden. De problematiek als gevolg van de toepasselijkheid of uitsluiting van art. 1:87 BW in combinatie met art. 1:136 lid 1 BW ten aanzien van het alsof-beding komt tevens ter sprake. De auteur pleit er daarom voor om bij de vormgeving van het alsof-beding aan te sluiten bij de vormgeving van de wettelijke gemeenschap van goederen (zoals deze thans luidt) en doet hiertoe een tweetal tekstvoorstellen. Door de aansluiting bij de wettelijke gemeenschap van goederen heeft men een systematisch verantwoord en beproefd wettelijk kader voor verrekening en wordt automatisch de rechtspraak van de Hoge Raad omtrent alsof-bedingen gecorrigeerd.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin