Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

Schuldvervanging in het huwelijksvermogensrecht (WPNR 2018/7209)

LinkedIn
12-10-2018 | Categorie: Literatuur

Mr. dr. R.E. Brinkman

In dit artikel beziet de auteur of er in het huwelijksvermogensrecht zoiets bestaat als schuldvervanging, als tegenhanger van zaaksvervanging. De auteur gaat eerst in op de begrippen en het onderscheid tussen aansprakelijkheid, verhaal en draagplicht. Vervolgens constateert de auteur dat het grootste verschil tussen oud en nieuw huwelijksvermogensrecht is dat een nieuwe gemeenschap niet omvat de niet-gemeenschappelijke schulden die al voor aanvang van de gemeenschap bestaan. Zowel onder oud als nieuw huwelijksvermogensrecht omvat de gemeenschap niet schulden betreffende van de gemeenschap uitgezonderde goederen. Wanneer wordt een schuld door de gemeenschap omvat? Volgens de auteur bepaalt de draagplicht van de schuld of de schuld tot de gemeenschap behoort dan wel tot het privévermogen van een echtgenoot. Schulden betreffende van de gemeenschap uitgezonderde goederen behoren niet tot de gemeenschap (art. 1:94 lid 7 BW). Welke schulden zijn dat? Volgens de auteur dient er een causaal verband te zijn tussen het goed en de schuld, waardoor beide in hetzelfde vermogen vallen. Deze schuld noemt hij dan een directe privéschuld. Kan er sprake zijn van schuldvervanging van een directe privéschuld, bijvoorbeeld wanneer deze wordt geherfinancierd? Het antwoord op deze vraag is van belang bij verhaal door schuldeisers en voor de omvang van het privévermogen van een echtgenoot en van de gemeenschap. De auteur bespreekt een aantal argumenten voor en tegen schuldvervanging. Hij concludeert dat de categorie schulden betreffende van de gemeenschap uitgezonderde goederen zoals bedoeld in art. 1:94 lid 7 BW ruim dient te worden opgevat. Derhalve niet alleen directe privéschulden, maar ook schulden die zijn aangegaan met het oogmerk om met de daaruit voortvloeiende verkrijging een directe privéschuld te voldoen, als ook de herfinanciering van de laatstbedoelde vervangende privéschulden.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin