Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

Handreiking ODV-aanspraken en overlijden: de riemen blijven zwak, maar de koers is gezet (KWEP 2018/20)

LinkedIn
14-11-2018 | Categorie: Literatuur

Mr. M.M.J. Schuurman-van Nifterik

Dit artikel is het vervolg op de bijdrage van auteur in KWEP 2018/3, waarin zij is ingegaan op de in de handreiking van 13 oktober 2017 gedane toezeggingen. In deze Handreiking 2017 is uiteengezet op welke wijze de oudedagsverplichtingsaanspraken volgens de Belastingdienst moeten overgaan op de erfgenamen om zuiver te blijven. Omdat de oudedagsverplichting civielrechtelijk lastig te duiden is, waren de in de Handreiking 2017 gedane toezeggingen (naar het oordeel van de auteur) willekeurig en op sommige punten ook in strijd met de wet. Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen heeft sinds oktober 2017 niet stil gezeten en heeft de publicaties die rondom dit onderwerp zijn verschenen ter harte genomen. De Handreiking 2017 is op 4 april 2018 in iets gewijzigde vorm opnieuw gepubliceerd. Deze Handreiking april 2018 kent slechts tekstuele aanpassingen, zonder inhoudelijk te wijzigen. Op 8 mei 2018 is de Handreiking oudedagsverplichting en vererving van de termijnen verschenen. Deze Handreiking mei 2018 is uitgebreider, bevat meer toezeggingen dan de Handreiking 2017 en moet worden gezien als een aanvulling op de Handreiking april 2018. In dit artikel behandelt de auteur de toezeggingen in de Handreiking april 2018 en de Handreiking mei 2018. Daar waar nodig maakt de auteur aanvullingen en benoemt zij eventuele onduidelijkheden.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin