Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1793
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1810

Wel delen, niet schenken: (on)nodige duidelijkheid dankzij de staatssecretaris, the story continues (KWEP 2018/19)

LinkedIn
14-11-2018 | Categorie: Literatuur

Mr. A.J. van Hoepen en mr. C.A.W. Zandvoort-Gerritsen

In KWEP 2018/10 bespraken de auteurs het besluit van 29 maart 2018, nr. 2018-45958, inzake de heffing van schenkbelasting bij het wijzigen van het huwelijksgoederenregime. Hun conclusie was daarbij veelal dat de Staatssecretaris vooral ‘regelt’ hetgeen reeds duidelijk was zoals bij het aangaan van de wettelijke (conform huidig recht) of ‘oude’ (zoals deze voor 1 januari 2018 gold) gemeenschap van goederen of de gemeenschap met ongelijke delen. Naar aanleiding van dit besluit hebben verschillende schrijvers de pen ter hand genomen en zijn nader ingegaan op de inhoud van dit besluit. Ondanks de eerdere publicatie van auteurs hierover, zijn zij van mening dat nog enkele onderdelen van het besluit vragen om een nadere behandeling. Waar zij in hun vorige bijdrage de nadruk hebben gelegd op de (on)nodige duidelijkheid, gaan zij in dit artikel verder in op de onbesproken punten van de Staatssecretaris. Deze vergelijken zij ook met het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2018. Hierbij kijken de auteurs naar bovengenoemd besluit, maar nemen zij uiteraard ook de brief van 20 juni 2018, nr. 2018-0000103361, mee.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin