Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1810
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903

Hoe werkt art. 10:45/46 BW voor in 2018 ontstane beperkte gemeenschappen? (JBN 2018/51)

LinkedIn
22-11-2018 | Categorie: Literatuur

Prof. mr. B.E. Reinhartz

Tot eind 2017 bepaalt art. 10:45/46 BW dat verhaal van schuldeisers die niet weten en niet hoeven te weten dat partijen niet in de (oude) Nederlandse wettelijke algehele gemeenschap zijn getrouwd, kan plaatsvinden alsof partijen in de (oude) Nederlandse wettelijke algehele gemeenschap zijn getrouwd, dus inclusief aanbrengsten, erfenissen en giften voor zover deze laatste twee niet onder uitsluitingsclausule zijn verkregen. Vanaf 1 januari 2018 kent de Nederlandse wet de nieuwe beperkte gemeenschap. Hierop is art. 10:46 BW echter niet aangepast. Dit artikel spreekt nog steeds over "alsof tussen de echtgenoten naar Nederlands recht een algehele gemeenschap van goederen bestond". Niet duidelijk is derhalve wat art. 10:45/46 BW betekent voor partijen die vanaf 1 januari 2018 zijn getrouwd. De auteur bepleit dat schuldeisers die niet weten en niet hoeven te weten dat partijen niet in de (nieuwe) Nederlandse wettelijke beperkte gemeenschap zijn getrouwd, zich kunnen verhalen qua omvang en verhaalsobject alsof zij in de (nieuwe) Nederlandse wettelijke beperkte gemeenschap zijn getrouwd en niet, zoals de letter van art. 10:46 BW luidt alsof zij in de (oude) Nederlandse wettelijke algehele gemeenschap zijn gehuwd. De wetgever dient hierover derhalve duidelijkheid te verschaffen. Voor echtgenoten die zijn getrouwd vanaf 29 januari 2019 (de inwerkingtreding van de EU Verordening huwelijksvermogensrecht) vervalt art. 10:46 BW. Voor hen geldt art. 28 van de verorderning.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin