Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

Nieuw IPR-relatievermogensrecht: voor huwelijk en geregistreerd partnerschap (WPNR 2018/7216)

LinkedIn
07-12-2018 | Categorie: Literatuur

Prof. mr. P. Vlas

Op 29 januari 2019 worden twee EU-verordeningen van kracht die nieuwe regels van internationaal privaatrecht voor huwelijksvermogensstelsels en voor de vermogensrechtelijke gevolgen van geregistreerde partnerschappen bevatten. Beide verordeningen hebben betrekking op de bekende drie vragen van IPR: de internationale bevoegdheid (rechtsmacht) van de rechter, het toepasselijke recht en de erkenning en tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen, authentieke akten en gerechtelijke beschikkingen. Ze geven dus een 'totaalregeling' van het IPR. In dit artikel gaat de auteur achtereenvolgens in op de betekenis van de nauwere samenwerking tussen de lidstaten in het kader van deze verordeningen, op het overgangsrecht, op de uitbreiding van de 'conflictenkalender' voor het IPR-huwelijksvermogensrecht en op de betekenis van beide verordeningen voor het IPR ten aanzien van de persoonlijke rechtsbetrekkingen tussen echtgenoten en die van geregistreerde partners.

Met het programma IPR Huwelijksvermogensrecht stelt u snel, eenvoudig en nauwkeurig vast welk recht vanuit Nederlands perspectief van toepassing is op het huwelijksvermogensstelsel van echtgenoten.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin