Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

Rechtskeuze, huwelijksvoorwaarden en derdenwerking onder de Verordening Huwelijksvermogensstelsels (WPNR 2018/7216)

LinkedIn
07-12-2018 | Categorie: Literatuur

Prof. mr. M.H. ten Wolde

In het internationaal huwelijksvermogensrecht speelt rechtszekerheid een belangrijke rol. Op grond van het Haags Huwelijksvermogensverdrag 1978 is die rechtszekerheid in relatie tot Frankrijk en Luxemburg eenvoudig te verkrijgen. In relatie tot andere landen ligt dit minder eenvoudig. Niet alleen het Nederlandse IPR is van belang, maar ook het betrokken buitenlandse IPR en de beoordeling van de wisselwerking tussen het Nederlandse en buitenlandse IPR. De Europese Verordening Huwelijksvermogensstelsels brengt een aanzienlijke verlichting in deze werkzaamheden, zeker wanneer het lidstaten betreft die deelnemen aan de verordening. Voor deze landen unificeert de verordening de verwijzingsregels aan de hand waarvan het toepasselijke huwelijksvermogensrecht wordt vastgesteld. De grootste winst zit daarbij in de mogelijkheid voor echtgenoten om het toepasselijke recht zelf aan te wijzen en in de garantie dat gemaakte huwelijkse voorwaarden in de deelnemende staten kunnen worden gehandhaafd. Deze voordelen wegen volgens de auteur ruimschoots op tegen de beperktere rechtskeuzemogelijkheden.

Met het programma IPR Huwelijksvermogensrecht stelt u snel, eenvoudig en nauwkeurig vast welk recht vanuit Nederlands perspectief van toepassing is op het huwelijksvermogensstelsel van echtgenoten.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin