Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

Erkenning en tenuitvoerlegging onder de Europese Verordening huwelijksvermogensstelsels en de Europese Verordening partnerschapsvermogens (WPNR 2018/7216)

LinkedIn
13-12-2018 | Categorie: Literatuur

Mr. M. Zilinsky

De  Verordening Huwelijksvermogensstelsels en de Verordening Partnerschapsvermogens introduceren ook een regeling van erkenning en tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen, authentieke akten en gerechtelijke schikkingen. In dit artikel staat de nieuw in te voeren regeling met de bijbehorende Uitvoeringswet centraal. Eerst wordt aandacht besteed aan het thans nog in Nederland bestaande systeem van erkenning en tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen, authentieke akten en gerechtelijke schikkingen op het terrein van het huwelijksvermogensrecht. Vervolgens komt het toepassingsgebied van de verordeningen aan de orde (materieel, temporeel en formeel). Vervolgens besteedt de auteur aandacht aan de erkenning en tenuitvoerlegging van rechtelijke beslissingen. Daarna wordt de regeling voor de erkenning en tenuitvoerlegging van authentieke akten en gerechtelijke schikkingen behandeld.

Met het programma IPR Huwelijksvermogensrecht stelt u snel, eenvoudig en nauwkeurig vast welk recht vanuit Nederlands perspectief van toepassing is op het huwelijksvermogensstelsel van echtgenoten.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin