Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

De Europese huwelijksvermogensrechtverordening in de notariële praktijk. Waar moet de notaris opletten? (WPNR 2018/7216)

LinkedIn
14-12-2018 | Categorie: Literatuur

Prof. mr. T. Mellema-Kranenburg en mr. D. van den Hoonaard

Steeds vaker zijn ten gevolge van de internationalisering van de samenleving huwelijken en echtscheidingen met grensoverschrijdende gevolgen te zien. In dit artikel gaan de auteurs in op de aspecten van de Europese huwelijksvermogensrechtverordening waar de notaris mee te maken krijgt. Dat is in de eerste plaats de vraag welk recht van toepassing is op gesloten huwelijken met grensoverschrijdende aspecten. Deze vraag kan zich zowel vóór als tijdens het huwelijk voordoen. Daarnaast kan de vraag rijzen welk recht wenselijk is en hoe zo’n keuze gemaakt kan worden. Een andere vraag is of het wenselijk is een forumkeuze te maken voor een bepaalde rechter voor het geval er tijdens het huwelijk problemen ontstaan. Verder wordt aandacht besteed aan de situatie waarin een bepaald recht gekozen is, maar de betreffende juridische constructie in het buitenland niet bestaat. In hoofdlijnen wordt aandacht besteed aan derdenbescherming en de mogelijkheid voor een lidstaat om een regel van nationale wetgeving als voorrangsregel aan te wijzen. Tot slot wordt een enkel woord gewijd aan de fiscaliteit, bijvoorbeeld hoe in Nederland fiscaal wenselijk geachte constructies in een deelnemend land uitpakken.

Met het programma IPR Huwelijksvermogensrecht stelt u snel, eenvoudig en nauwkeurig vast welk recht vanuit Nederlands perspectief van toepassing is op het huwelijksvermogensstelsel van echtgenoten.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin