Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

Rechtsmacht van de Nederlandse rechter volgens de Verordening huwelijksvermogensstelsels (WPNR 2018/7216)

LinkedIn
14-12-2018 | Categorie: Literatuur

Prof. mr. F. Ibili

In dit artikel wordt besteed aan de internationale bevoegdheid, oftewel de rechtsmacht, van de Nederlandse rechter met betrekking tot huwelijksvermogensrechtelijke zaken. Momenteel gelden daarvoor de bevoegdheidsregels uit het Nederlandse commune internationaal privaatrecht, zoals opgenomen in art. 1 t/m 14 Rv. De toepassing van deze commune bevoegdheidsregels in huwelijksvermogensrechtelijke zaken levert in de praktijk geen problemen op. Maar deze commune regels zullen vanaf 29 januari 2019 minder betekenis hebben. De rechtsmacht van de rechter wordt vanaf die datum bepaald volgens de bevoegdheidsregels van de Verordening huwelijksvermogensstelsels. De auteur behandelt de belangrijkste wijzigingen. Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan de belangrijkste verschillen met de Verordening partnerschapsvemogensstelsels, die eveneens op 29 januari 2019 voor Nederland van kracht wordt. De verfijnde bevoegdheidsregeling van de Verordening huwelijksvermogensstelsels roept nog wel wat vragen op. Ook de hanteerbaarheid van de Verordening huwelijksvermogensstelsels baart de auteur zorgen. Te betreuren valt dat de vrijheid van de echtgenoten om via een forumkeuze zelf een bevoegde rechter aan te wijzen aanzienlijk is beperkt.

Met het programma IPR Huwelijksvermogensrecht stelt u snel, eenvoudig en nauwkeurig vast welk recht vanuit Nederlands perspectief van toepassing is op het huwelijksvermogensstelsel van echtgenoten.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin