Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1793
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1810

Vorderingen uit hoofde van het voorschieten van erfbelasting (WPNR 2018/7218)

LinkedIn
18-12-2018 | Categorie: Literatuur

Mr. A.E. de Leeuw

In geval van toepassing van de wettelijke verdeling of van een zogenoemd langstlevendetestament, waarbij de langstlevende echtgenoot de beschikking krijgt over alle goederen van de nalatenschap (en de schulden voor diens rekening neemt) en de kinderen slechts een vordering of bloot eigendom van goederen krijgen, hebben de kinderen mogelijk problemen om de erfbelasting te betalen. Als gevolg van het overlijden van de erflater zijn zij immers wel direct erfbelasting verschuldigd, maar zij verkrijgen nog niet de beschikking over (liquide) vermogen waaruit zij deze belasting kunnen voldoen. Dit probleem kan ondervangen worden doordat de langstlevende, al dan niet op verzoek, de erfbelasting voor de kinderen dient voor te schieten. De auteur behandelt in dit artikel de erfbelasting- en inkomstenbelastingaspecten van dit voorschieten en de resulterende vordering van de langstlevende op de kinderen.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin