Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

Herzien beleidsbesluit bedrijfsopvolgingsregeling Successiewet (FTV 2011/23)

LinkedIn
26-05-2011 | Categorie: Literatuur

Mr. T.C. Hoogwout

De bedrijfsopvolgingsregeling is met ingang van 2010 herzien in zowel de Successiewet als de Invorderingswet. In het besluit van 4 april 2011, nr. BLKB2011/68M heeft de staatssecretaris van Financiën beleid gepubliceerd met betrekking tot deze herziene bedrijfsopvolgingsregeling. Dit beleid gaat met terugwerkende kracht in per 1 januari 2010. Het besluit van 10 oktober 2007, nr. CPP2007/383M is hierbij ingetrokken. Het nieuwe beleidsbesluit hanteert de nummering van het oude besluit. Enkele onderdelen zijn vervallen, omdat deze zijn opgenomen in de wet. Het nieuwe besluit brengt helaas geen nieuws en geeft ook geen oplossing voor de nieuwe knelpunten die bij de herziene bedrijfsopvolgingsregeling zijn ontstaan. In deze bijdrage bespreekt de auteur de onderdelen 2 tot en met 6 van het nieuwe besluit. De in onderdeel 7 besproken waarderingsproblematiek laat hij buiten beschouwing.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin