Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

De schenkingsvrijstelling eigen woning: schenking of lening? (WPNR 2011/6889)

LinkedIn
30-05-2011 | Categorie: Literatuur

Mr. Y.J.M. Pijpers

Met ingang van 1 januari 2010 is in de Successiewet de mogelijkheid opgenomen de eenmalig verhoogde vrijstelling van € 24.144 – voor schenkingen van ouders aan kinderen tussen 18 en 35 jaar – verder te verhogen naar een bedrag van € 50.030 (art. 33 onder 5° Succ.w.). Als voorwaarde hiervoor geldt dat het bedrag is geschonken ter zake van de verwerving van de eigen woning als bedoeld in art. 3.111 lid 1 Wet IB 2001 of is bestemd voor het betalen van een dure studie of opleiding. Met het oog op de mogelijkheid van renteaftrek in de inkomstenbelasting zou een alternatief zijn dat de ouders het bedrag van € 50.030 niet aan hun kind schenken maar lenen. In deze bijdrage gaat de auteur nader in op de vraag of het vanuit fiscale optiek aantrekkelijk kan zijn om te lenen in plaats van te schenken en maakt zij een vergelijking tussen beide mogelijkheden.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin