Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

Erfrechtelijke ingrepen met het oog op het informele samenleven en het samengestelde gezin (WPNR 2018/7220)

LinkedIn
04-01-2019 | Categorie: Literatuur

Prof. mr. F.W.J.M. Schols

De auteur besteedt in dit artikel aandacht aan twee maatschappelijke fenomenen die zich steeds nadrukkelijker manifesteren: de informele samenleving (niet gehuwd/als partner geregistreerd) en het samengestelde gezin, waarvoor hij een regeling in het erfrecht verlangt. Allereerst betoogt de auteur waarom er in zijn optiek een erfrechtelijk vangnet ontbreekt voor de informele partner. Hij doet voor dit vangnet dan ook een voorstel en verwijst hierbij naar het rechtsstelsel van Curaçao en Sint Maarten. Ten aanzien van samengestelde gezinnen wijst de auteur op de problemen die kunnen ontstaan uit art. 4:91 BW. Het eigen kind kan bij een gelijkstelling weliswaar niet bij de stiefbroers en -zussen inkorten, maar wel bij de langstlevende. Daarnaast wordt in het stiefkindbegrip geen rekening gehouden met het kind van de andere levensgezel/niet-echtgenoot, zodat dit laatstbedoelde kind geen gebruik kan maken van de bescherming van art. 4:91 BW. Vervolgens komt de problematiek aan de orde van de herroepelijkheid van testamenten en de wens van partners om elkaar aan ‘afspraken’ te binden en de te creëren mogelijkheid om op voorhand afstand te doen van de andere wettelijke rechten.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin