Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

Handelingsonbekwaamheid en toezicht (WPNR 2018/7220)

LinkedIn
04-01-2019 | Categorie: Literatuur

Mr. J.H.M. ter Haar

Deze bijdrage gaat over toezicht bij handelingsonbekwaamheid en dan uitsluitend ten aanzien van vermogensbeheer. Er zijn twee categorieën handelingsonbekwamen: ondercuratelegestelden en minderjarigen. De belangrijkste regeling in dit kader is die van het voogdijbewind (art. 1:337 t/m 377 BW). De minister van Rechtsbescherming heeft naar aanleiding van het onderzoek ‘Toezicht op het bewind van ouders en voogden over het vermogen van minderjarigen’ een conceptwetsvoorstel aangekondigd, waarin de wetgever zich heeft laten inspireren door de belangrijkste aanbevelingen van het rapport. De auteur behandelt eerst de regeling van toezicht bij ondercuratelegestelden en bij minderjarigen. Verder komen de belangrijkste facetten van de regeling van het voogdijbewind en de aanbevelingen uit het onderzoek aan de orde.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin