Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
08-09-2023 - Update Modellen Testamenten
30-08-2023 - Hof Amsterdam 8 augustus 2023, ECLI:NL:GHAMS:2023:1924

Kunst en erfbelasting (FBN 2018/51)

LinkedIn
10-01-2019 | Categorie: Literatuur

Mr. R.J. Nieuwland

De regeling om erfbelasting te betalen met kunst (art. 67 lid 3 SW jo. art. 11 t/m 15 Uitv.besl. SW), is een voor het notariaat relevante regeling. Bij iedere aangifte erfbelasting is het van belang te vragen of er wellicht kunst en antiek tot de nalatenschap behoort. Om een bijdrage te leveren aan het behoud van cultureel erfgoed voor Nederland, bestaat namelijk de mogelijkheid om kwijtschelding van erfbelasting te verzoeken, indien voorwerpen van nationaal cultuurhistorisch of kunsthistorisch belang behorende tot een nalatenschap in eigendom worden overgedragen aan de Staat. De regeling beperkt zich tot roerende zaken. Allereerst behandelt de auteur in dit artikel hoe een dergelijk verzoek moet worden ingediend. Vervolgens komen de voorwaarden voor de kwijtschelding aan de orde, hoe de overdracht aan de Staat plaatsvindt en dat de betreffende erflater de mogelijkheid heeft een en ander vooraf met de Belastingdienst af te stemmen. De kwijtschelding geldt voor de verkrijgers van het betreffende kunstvoorwerp. Echter, de staatssecretaris van Financiën staat toe dat de kwijtschelding ook wordt verleend op de onderbedelingsvorderingen wanneer de hoogte van deze vorderingen mede zijn gebaseerd op de waarde van het kunstvoorwerp.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de meerdaagse opleiding Estate Planning Specialist

Uitgebreide Modellen Levenstestamenten
Completer dan ieder ander model, inclusief toelichting voor de levenstestateur

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Uniek in de markt: Aangifte Erfbelasting
Om op snelle, efficiënte en veilige wijze digitaal aangifte erfbelasting te kunnen doen

Twitter Linkedin