Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1793
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1810

Fiscaal ongemak bij het na scheiding betalen van hypotheekrente (NTFRB 2019/1)

LinkedIn
08-02-2019 | Categorie: Literatuur

Mr. A.J.M. Arends

Bij gehuwden die samen een eigen woning hebben gekocht, komt het vaak voor dat de hypotheekrente als kosten van de huishouding worden gezien en worden betaald naar rato van het inkomen van de echtgenoten. Is een van de partners de enige kostwinner, dan wordt de rente volledig door deze partner betaald, ook als de lening voor de helft door de andere partner is aangegaan. Zolang het fiscaal partnerschap bestaat, is niet van belang wie en in welke mate de hypotheekrente voor de eigen woning betaalt. Wanneer partners uit elkaar gaan en het fiscaal partnerschap stopt, zal veelal de volledige rente door de verdienende echtgenoot worden doorbetaald, zowel wanneer deze in de woning blijft wonen als wanneer deze vertrekt. Over zo’n laatste casus handelt HR 16 november 2018, ECLI:NL:HR:2018:2134. In het artikel staat de auteur stil bij de wijze van belastingheffing in relatie tot de eigen woning in geval van een huwelijksgemeenschap dan wel een eenvoudige gemeenschap, en deze gemeenschap nog niet is verdeeld. Allereerst werkt de auteur het (positieve en negatieve) inkomen uit eigen woning uit. Daarna komt alimentatie in de vorm van het betalen van het voor rekening van de ex-echtgenoot komende deel van de hypotheekrente dan wel in de vorm van het verstrekken van woongenot aan de orde, en onder welke voorwaarden deze alimentatie aan de ene zijde belast is en aan de andere zijde aftrekbaar. Vervolgens bespreekt de auteur het arrest van de Hoge Raad. De conclusie uit dat arrest is dat het de voorkeur verdient dat partijen zelf een overeenkomst sluiten over het betalen van de woonlasten, om niet afhankelijk te zijn (zoals in casu) van een rechterlijke beslissing over de hoogte van de partneralimentatie. Wanneer dat niet mogelijk is, dienen de betaling van de woonlasten uitdrukkelijk onderdeel gemaakt te worden van de voor de rechter te voeren echtscheidingsprocedure, zodanig dat deze betaling onderdeel wordt van de vaststelling van de alimentatieomvang.

Wanneer u een abonnement heeft op SDU Opmaat, dan kunt u middels onderstaande link het complete artikel raadplegen: artikel NTFRB 2019/1.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin