Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1793
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1810

Opties op aandelen en de BOR Successie (FTV 2019/1)

LinkedIn
07-03-2019 | Categorie: Literatuur

Mr. M. Zijgers

Ter zake van de schenking of vererving van ondernemingsvermogen kan onder voorwaarden de bedrijfsopvolgingsregeling van de Successiewet (hierna: BOR) van toepassing zijn. In dit artikel heeft de auteur onderzocht of en in hoeverre in het geval van het schenken van opties de BOR toegepast kan worden. De auteur behandelt kort de kenmerken van een optie en welke factoren van invloed zijn op de waarde. Een optie is het recht om een onderliggend product te kopen of te verkopen tegen een vooraf vastgestelde prijs gedurende een bepaalde periode. Er zijn twee soorten opties: callopties en putopties. De houder van een calloptie heeft het recht om een aandeel te kopen, de houder van een putoptie heeft het recht een aandeel te verkopen. De waarde van een optie is afhankelijk van de intrinsieke waarde en de tijdswaarde. Voor het aanmerkelijk belang worden callopties gelijkgesteld met aandelen (putopties niet). Vervolgens besteedt de auteur aandacht aan de gevolgen van het houden van callopties en het uitoefenen van callopties in relatie tot de BOR. In dit onderdeel behandelt de auteur de gevolgen van het nemen, verstrekken, uitoefenen en schenken van een optie in relatie tot de BOR. Ze gaat in op de vraag wat er gebeurt als de houder van de callopties zijn recht uitoefent en daarvoor in de plaats aandelen krijgt of als de verkrijger van aandelen een calloptie schrijft. Ook gaat de auteur in op het kopen van een putoptie tijdens de voortzettingstermijn. Voorts komt kort het houden van aandelen als stroman en de gevolgen voor de BOR aan bod. Iemand ('de belanghebbende') wil betrokken zijn bij (nagenoeg) het gehele financiële belang en de zeggenschap bij een vennootschap, maar kan dit om hem moverende redenen niet. In de praktijk wordt dan wel eens een zogenaamde 'stroman-constructie' opgezet. Als sprake is van een stroman-constructie kan mogelijk een beroep gedaan worden op de BOR waarbij de callopties aangezien worden voor de onderliggende aandelen. In dat geval wordt er slechts één aanmerkelijkbelanghouder gezien. Dit is uiteraard afhankelijk van alle feiten en omstandigheden van het geval. Omzetting van de callopties in echte aandelen zal in dat geval geen strijd opleveren met de bezitstermijn.

Wanneer u een abonnement heeft op SDU Opmaat, dan kunt u middels onderstaande link het complete artikel raadplegen: artikel FTV 2019/1/3.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin