Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2023 - HR 1 december 2023, ECLI:NL:HR:2023:1664
30-11-2023 - Update Modellen Huwelijkse Voorwaarden

Pensioen, scheiding en het rapport 'Evaluatie Wvps' (II, slot) (WPNR 2019/7229)

LinkedIn
21-03-2019 | Categorie: Literatuur

Mr. F.M.H. Hoens

In 2017 verscheen de tussenrapportage van de evaluatie van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (hierna: Wvps). Het eindrapport is bij brief van 8 maart 2018 toegestuurd aan de Tweede Kamer. Die brief bevat een verkorte weergave van de bevindingen uit het evaluatierapport en de ideeën daarbij van de regering. In de loop van 2019 wordt wetgeving verwacht. Daarmee wordt een volgend hoofdstuk toegevoegd aan het tamelijk roerige ‘pensioendossier bij scheiding’. Vooruitlopend op die wetgeving besteedt de auteur in een tweeluik aandacht aan het pensioendossier bij scheiding. In dit laatste deel van het tweeluik aandacht voor het heden: een korte terugblik op een eerdere ‘evaluatieronde’ op de werking van de Wvps, de tussenrapportage die in 2017 voorafging aan het eindrapport, de inhoud van het rapport ‘Evaluatie Wvps’, de conclusies die het kabinet daaruit trekt, enkele ontwikkelingen die zich nadien hebben voorgedaan en een enkele kanttekening bij de regeringsplannen komen in het artikel aan bod.

Wanneer u een abonnement heeft op SDU Opmaat, dan kunt u middels onderstaande link het complete artikel raadplegen: artikel WPNR 2019/7229.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de meerdaagse opleiding Estate Planning Specialist

Uitgebreide Modellen Levenstestamenten
Completer dan ieder ander model, inclusief toelichting voor de levenstestateur

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Uniek in de markt: Aangifte Erfbelasting
Om op snelle, efficiënte en veilige wijze digitaal aangifte erfbelasting te kunnen doen

Twitter Linkedin