Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1793
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1810

Erfgenaam zijn is niet verplicht (VFP 2019/5)

LinkedIn
22-03-2019 | Categorie: Literatuur

Mr. dr. E.R. Helder

Autonomie is een belangrijk uitgangspunt van het Nederlandse privaatrecht. Dit houdt in dat mensen in hoge mate vrij zijn in de wijze waarop zij met elkaar om willen gaan en òf ze wel met elkaar om willen gaan. Het beginsel van de autonomie van de mens speelt ook een grote rol in het Nederlands erfrecht. Enerzijds heeft de mens in de rol van erflater een grote vrijheid om beschikkingen te maken over zijn nalatenschap. Deze vrijheid is niet onbeperkt, maar wordt beperkt door de wet, de openbare orde en/of de goede zeden.
Anderzijds heeft de mens in zijn rol van erfgenaam ook de vrijheid om de beschikkingen van de erflater wel of niet te aanvaarden. Ook hier spelen de openbare orde en de goede zeden een rol.
De auteur gaat in het artikel kort in op de gevolgen van het aanvaarden of verwerpen van een erfenis, van ongedaanmaking en de positie van de legitimaris en de legataris.

Wanneer u een abonnement heeft op VFP via Kluwer Navigator, dan kunt u middels onderstaande link het complete artikel raadplegen: artikel VFP 2019/5.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin