Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

Een financieel steuntje in de rug (WPNR 2019/7233)

LinkedIn
04-04-2019 | Categorie: Literatuur

Mr. M. Tydeman-Yousef en mr. C.A.W. Zandvoort-Gerritsen

Anno 2019 valt het nog altijd niet mee om de financiering van de eigen woning rond te krijgen. Financiële hulp van ouders kan een uitkomst bieden. Welke mogelijkheden zijn er en wat zijn daarbij de aandachtspunten? Wat zijn vervolgens de plus- en minpunten van een gekozen optie? Verschillende mogelijkheden passeren in dit artikel de revue. Allereerst gaat het om de eenmalig verhoogde vrijstelling voor schenkbelasting voor een schenking ten behoeve van de eigen woning. Het wettelijk kader, de overgangsregeling, de voorwaarden voor de vrijstellingen, de herleving van de vrijstelling na herroeping van een eerdere schenking, de buitenlandse woning, de mogelijkheid tot inbreng van schenkingen, de gevolgen voor de legitieme portie en de plus- en minpunten van zo'n schenking komen aan bod. Vervolgens staan de auteurs stil bij de lening van de ouders met zakelijke rente, al dan niet gecombineerd met kwijtschelding van de door het kind verschuldigde rente of met schenkingen waarmee het kind de te betalen rente kan financieren. Eerst komt het verschil tussen de zakelijke en onzakelijke lening aan de orde, alsmede wanneer voor het kind sprake is van hypotheekrenteaftrek. Verschillende leenfiguren worden besproken alsmede de plus- en minpunten van een zakelijke lening. Ook de borgstelling of de hoofdelijke (mede)aansprakelijkheid van de ouders is een optie. De ouders kunnen zich jegens de geldschieter borg stellen voor (een deel van) de rente en de aflossing van een schuld van hun kind. Zij zijn dan geen contractspartij maar verschaffen alleen zekerheid. Ook kan het kind een lening afsluiten voor de aankoop van een eigen woning waarbij de ouders hoofdelijk aansprakelijk/medeschuldenaar zijn voor de eigenwoningschuld. Zij worden dan wel als contractspartij in de leenovereenkomst genoemd en moeten meetekenen. In dat laatste geval is ook een regeling omtrent de interne draagplicht van de rente en aflossing noodzakelijk. Als afsluiting van dit onderdeel wordt aandacht besteed aan de plus- en minpunten van de borgstelling of de hoofdelijke (mede)aansprakelijkheid van de ouders. Daarnaast kunnen de ouders een woning (waaronder de ouderlijke woning) schenken aan het kind. Aandachtspunten hierbij liggen op het gebied van de overdrachtsbelasting en schenkbelasting, maar ook op het civiele vlak, bijvoorbeeld de gevolgen voor gehuwde/geregistreerde partners bij toepassing van een uitsluitingsclausule. Ook deze vorm van financiële hulp van ouders kent plus- en minpunten. Tot slot komt in de praktijk ook de constructie voor dat ouders een (tweede) woning kopen waarin het kind gratis kan verblijven, waarbij de voor- en nadelen worden besproken. Elke figuur heeft haar voor- en nadelen en de nodige aandachtspunten. Veel hangt af van de specifieke omstandigheden van de betrokken partijen en de feitelijke situatie, waarbij de vermelde voor- en nadelen van de opties tegen elkaar moeten worden afgewogen. De factoren die hierbij een rol spelen zijn de beschikbaarheid van liquiditeiten van de ouders, leen- en betaalcapaciteit van de kinderen voor rente en aflossingen, eventueel aanwezige overige kinderen en uiteraard de fiscale gevolgen van de diverse opties.

Wanneer u een abonnement heeft op SDU Opmaat, dan kunt u middels onderstaande link het complete artikel raadplegen: artikel WPNR 2019/7233.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin