Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

Concept wetsvoorstel Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021 (FTV 2019/2)

LinkedIn
12-04-2019 | Categorie: Literatuur

Mr. dr. G.M.C.M. Staats

Veruit de meeste werknemers in Nederland nemen deel aan een pensioenregeling. Een pensioen vertegenwoordigt al snel een aanzienlijk vermogen. Bij een echtscheiding is het dan ook vaak (naast de eigen woning) het grootste vermogensbestanddeel dat de echtgenoten te verdelen hebben. Sinds 1995 regelt de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (Wvps) bij de meeste echtscheidingen de gevolgen voor het pensioen. Onlangs is een conceptwetsvoorstel Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021 gepubliceerd. Het is de bedoeling dat dit zal worden omgezet in wet en daarmee de Wvps zal vervangen per 2021. Het conceptwetsvoorstel Wet pensioenverdeling bij echtscheiding staat centraal in deze bijdrage. Dit concept is gepubliceerd op internet voor consultatie. Deze internetconsultatie is eind januari afgesloten. Hierbij is door dertig personen en organisaties commentaar geleverd en het is nu wachten op het definitieve wetsvoorstel. In deze bijdrage gaat de auteur in op de hoofdlijnen van het genoemde conceptwetsvoorstel. Vervolgens maakt hij enkele aanvullende opmerkingen ten aanzien van het conceptwetsvoorstel. Alles overziende lijkt de nieuwe wetgeving een grote stap in de goede richting. Echter, naar de mening van de auteur kan het nog beter. Denk hierbij aan een wat langere reactieperiode dan zes maanden en een nadere duiding van het feit wanneer de pensioenuitvoerder niet hoeft in te stemmen. Voorts zou de wetgever eens na moeten denken over een volledige defiscalisering van pensioenverrekening en ook een soortgelijke regeling voor lijfrenten in moeten voeren.

Wanneer u een abonnement heeft op SDU Opmaat, dan kunt u middels onderstaande link het complete artikel raadplegen: artikel FTV 2019/2/4.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin