Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

Vanaf 2021 nieuwe regels over verdeling van pensioen bij scheiding (VFP 2019/30)

LinkedIn
23-04-2019 | Categorie: Literatuur

Mr. R.F.A. Bierman

Op 10 december 2018 publiceerde de regering een conceptwetsvoorstel Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021 (Wpvs 2021). De nieuwe wet verandert de regels bij scheiding zoals die nu gelden volgens de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (Wvps) en de Pensioenwet. Beoogde datum van inwerkingtreding is 1 januari 2021. Minister Koolmees heeft aangegeven dat de huidige Wvps nog altijd een meerwaarde heeft, maar dat de opzet van de wet verbetering en vernieuwing nodig heeft om te kunnen voldoen aan de eisen van de huidige tijd. Uit onderzoeken is gebleken dat slechts 30% tot 50% van het aantal scheidingen via de pensioenuitvoerders is geregeld. Ook is bij scheidingsprofessionals de kennis over het verdelen van pensioen onvoldoende aanwezig. Daarnaast zijn er maatschappelijke ontwikkelingen geweest sinds de inwerkingtreding van de Wvps die relevant zijn.
Met de Wpvs 2021 wordt conversie de standaard manier van verdelen. Verevening blijft als afwijkingsmogelijkheid van conversie bestaan. De auteur bespreekt de voordelen van standaardconversie en de verschillen met verevening. De auteur bespreekt vervolgens de overige voorgestelde wijzigingen:

  • De regering wil voor de uniforme uitvoering van conversie één rekenmethodiek gaan voorschrijven.
  • Een verdeling van ouderdomspensioen hoeft niet meer gemeld te worden aan de pensioenuitvoerder. De pensioenuitvoerder moet automatisch in actie komen.
  • De regering geeft aan dat de voorgenomen wijzigingen in principe geen gevolgen hebben voor eerder gemaakte afspraken over de verdeling van het pensioen.
  • Onder de Wpvs 2021 veranderen ook de regels voor het bijzonder partnerpensioen.
  • Voor ongehuwd samenwonenden is conversie niet van toepassing. Als samenwonende partners uit elkaar gaan, heeft de ex-partner alleen recht op een bijzonder partnerpensioen.
  • De regering stelt een uitruilmogelijkheid voor, als het gaat om een nog niet ingegaan bijzonder partnerpensioen. Met instemming van de ex-partner kan een klein bijzonder partnerpensioen door de pensioenuitvoerder worden uitgeruild in een aanspraak op ouderdomspensioen voor de ex-partner.

Er zijn volgens de auteur verschillende kanttekeningen te plaatsen bij het wetsvoorstel zoals dat er nu ligt. De auteur noemt er enkele en is heel benieuwd naar het komende definitieve wetsvoorstel.

Wanneer u een abonnement heeft op VFP via Kluwer Navigator, dan kunt u middels onderstaande link het complete artikel raadplegen: artikel VFP 2019/30.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin