Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

Het consultatievoorstel transparantie maatschappelijke organisaties: intrekken of aanpassen? (FTV 2019/4)

LinkedIn
02-07-2019 | Categorie: Literatuur

M.M.F.J. van Bakel MSc. en mr. S.A.M. de Wijkerslooth-Lhoëst

Het consultatievoorstel transparantie maatschappelijke organisaties dat eind 2018 is gepubliceerd, past in een rij van overheidsmaatregelen die lijken te berusten op wantrouwen en waarvan nut en noodzaak niet goed is onderbouwd. In dit artikel beschrijven de auteurs allereerst het consultatievoorstel en plaatsen zij het in de context van recente ontwikkelingen. Reacties op het consultatievoorstel konden tot en met 22 februari 2019 digitaal worden aangeleverd en dat is dan ook massaal gedaan. Er zijn in totaal 190 reacties gepubliceerd. De teneur van het grote aantal reacties op het voorstel is zeer negatief, waarbij voor het openbare donatieoverzicht de aantasting van het privacygrondrecht en de impact op de geefbereidheid het vaakst als kritiek worden gegeven. Op basis van de huidige onderbouwing zien de auteurs geen enkele noodzaak het wetsvoorstel in deze vorm in te voeren. Een besloten register zou volgens de auteurs een geschikter middel vormen om het doel van de wetgever te bereiken. Tevens pleiten zij voor het voorkomen van een stapeling van publicatieverplichtingen.

Wanneer u een abonnement heeft op SDU Opmaat, dan kunt u middels onderstaande link het complete artikel raadplegen: artikel FTV 2019/4/15.
 

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin