Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

Het levenstestament (VFP 2011/7-8)

LinkedIn
15-07-2011 | Categorie: Literatuur

Mr. B.O. Kapma

In september 2009 is door de Vereniging van Estate Planners in het Notariaat (EPN) een modeltekst voor het 'levenstestament' geïntroduceerd. Een levenstestament is een notariële akte, waarin door de levensexecuteur een aantal zaken wordt vastgelegd voor het geval er tijdens zijn leven iets gebeurt waardoor hij zelf, al dan niet tijdelijk, niet meer kan of wil handelen. In deze bijdrage gaat de auteur nader in op de inhoud en vorm van het levenstestament en schetst hij enkele mogelijke toepassingen.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin