Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

Het ‘op singuliere wijze’ gesloten huwelijk met SW 1956-faciliteiten? (NTFRB 2019/18)

LinkedIn
02-07-2019 | Categorie: Literatuur

prof. dr. F. Sonneveldt en mr. drs. B.B.A. de Kroon LL.M.

Onlangs heeft de Hoge Raad geoordeeld over een situatie waarin een huwelijk op singuliere wijze gesloten was. Althans, tot een echt oordeel van de Hoge Raad is het niet gekomen, nu het griffierecht niet op tijd betaald werd.
In 2014 is meneer overleden. Mevrouw is zijn enig erfgename. Meneer en mevrouw woonden feitelijk samen, maar stonden niet op hetzelfde woonadres in de Basisregistratie Personen ingeschreven. In geschil is of de hoge partnervrijstelling kan worden toegepast. Ondanks het feit dat het hof zich het gevoel van mevrouw kan voorstellen dat zij, gelet op het feitelijk samenwonen, het beschikken over een (toekomstig) gemeenschappelijk graf, het verlenen van intensieve zorg en het beeldmateriaal van het ‘huwelijk’, voor de partnervrijstelling in aanmerking zou moeten komen, kan het echter, gelet op de tekst van de SW 1956 en de wetsgeschiedenis, niet anders concluderen dan dat de partnervrijstelling niet van toepassing is. Bezien vanuit de fiscale wetssystematiek wekt de uitkomst van deze zaak weinig verwondering.
De casus had echter wel een geheel andere uitkomst kunnen hebben in een bepaalde internationale context. In bepaalde jurisdicties bestaat het fenomeen vormloos of informeel huwelijk. Hieronder worden huwelijken begrepen die niet van overheidswege zijn geregistreerd. Daarbij kan gedacht worden aan huwelijken die worden voltrokken door een religieuze autoriteit en niet ten overstaan van een ambtenaar van de Burgerlijke Stand of een consulair ambtenaar. Informele huwelijken vallen uiteen in twee categorieën, de zogenoemde religieuze huwelijken, die gesloten worden om reden van godsdienst, en traditionele huwelijken, die tot stand komen vanwege traditie of cultuur.  In de concrete casus wordt niet duidelijk of er nog een internationale dimensie speelt. Deze kan echter wel relevant zijn voor de uitkomst van de hier opgeworpen rechtsvraag.

Wanneer u een abonnement heeft op SDU Opmaat, dan kunt u middels onderstaande link het complete artikel raadplegen: artikel NTFRB 2019/18.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin