Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2023 - HR 1 december 2023, ECLI:NL:HR:2023:1664
30-11-2023 - Update Modellen Huwelijkse Voorwaarden

Het onderscheid tussen een legaat en een last. Ofwel: de ware aard van de last (WPNR 2019/7249)

LinkedIn
06-09-2019 | Categorie: Literatuur

Mr. dr. R.E. Brinkman

In dit artikel wordt het onderscheid tussen het legaat en de last behandeld. De auteur zal betogen dat - anders dan veelal wordt gedacht - aan de last niet een vorderingsrecht dient te worden onthouden, maar wel de normaal gesproken daaraan verbonden rechtsvordering. De last kan niet door de lastbevoordeelde, maar slechts op indirecte wijze worden ‘afgedwongen’. De (analogie met de) natuurlijke verbintenis dringt zich op in de verhouding tussen de lastbezwaarde en de lastbevoordeelde.  Een last kan niet (en slechts een legaat wel) ten behoeve van één of meer bepaalde personen gemaakt worden.
Gedurende is de parlementaire behandeling van boek 4 BW geworsteld met het onderscheid tussen het legaat en de last. Steeds weer blijkt uit de parlementaire geschiedenis, dat men de legataris een met het door de erflater toegekende vorderingsrecht verbonden rechtsvordering wil verschaffen. Nu wordt in de literatuur steevast verdedigd dat aan de lastbevoordeelde geen vorderingsrecht toekomt. De auteur betoogt dat aan de lastbevoordeelde wel een (bijzonder type) vorderingsrecht, maar geen rechtsvordering toekomt. Dat past goed in het stelsel van de Nederlandse wet, die een daarmee vergelijkbare rechtsfiguur kent: de natuurlijke verbintenis. Dat iemand die geen vorderingsrecht heeft, niets kan afdwingen, betekent niet steeds dat iemand met een vorderingsrecht zijn recht altijd kan afdwingen. Positief geformuleerd zou men ook kunnen zeggen dat de verplichting die uit de last voortvloeit slechts (indirect) kan worden afgedwongen, door het verzoeken van vervallenverklaring van het recht van degene op wie de last rust. De praktijk zou er naar de mening van de auteur dan ook goed aan doen de lastbevoordeelde niet het vorderingsrecht te onthouden, maar de normaal gesproken daarmee verbonden rechtsvordering.

Wanneer u een abonnement heeft op SDU Opmaat, dan kunt u middels onderstaande link het complete artikel raadplegen: artikel WPNR 2019/7249.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de meerdaagse opleiding Estate Planning Specialist

Uitgebreide Modellen Levenstestamenten
Completer dan ieder ander model, inclusief toelichting voor de levenstestateur

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Uniek in de markt: Aangifte Erfbelasting
Om op snelle, efficiënte en veilige wijze digitaal aangifte erfbelasting te kunnen doen

Twitter Linkedin