Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1793
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1810

Voortzettingsperiode BOF (ook) van (meer dan) aanmerkelijk belang! (FBN 2019/44)

LinkedIn
27-09-2019 | Categorie: Literatuur

Mr. J.M. Bom en Mr. M.A.W.M. Wesselink

De op grond van art. 35e SW vereiste voortzettingsperiode van vijf jaar na een vererving of schenking van ondernemingsvermogen leidt soms tot onbedoelde en/of onverwachte effecten bij de toepassing van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit voor erf- en schenkbelasting (BOF). In dit artikel worden enkele van deze situaties besproken. Door hiermee in de praktijk rekening te houden, kan zo goed mogelijk worden voorkomen dat een reeds verkregen voorwaardelijke vrijstelling voor de berekening van erf- of schenkbelasting van meer dan gemiddeld 83% van de waarde van het ondernemingsvermogen, onbedoeld verloren gaat. De juiste toepassing van het voortzettingsvereiste vraagt zowel voor als na een vererving of de schenking nadrukkelijk de aandacht.
Als de definitieve aanslagen erf- of schenkbelasting zijn opgelegd met toepassing van de BOF, zou de verkrijger zich ten onrechte fiscaal ‘veilig’ kunnen wanen. Een bedrijfsopvolging is immers pas een gefaciliteerde bedrijfsopvolging in de zin van de SW, als de verkrijger gedurende vijf jaar voldoet aan het voortzeggingsvereiste. Er geldt een dubbel voortzettingsvereiste: zowel de verkrijger van de aandelen als de vennootschap waarvan de aandelen vererfd of geschonken zijn, moeten gedurende vijf jaar aan de gestelde voorwaarden blijven voldoen. In art. 10 Uitv.Reg. schenk- en erfbelasting is een aantal uitzonderingen op het voortzettingsvereiste opgenomen, voor situaties waarin evident geen sprake is van oneigenlijk gebruik van de BOF.
Nu het voortzettingsvereiste in beginsel ‘economisch’ wordt ingevuld en op het eerste gezicht de betreffende regeling overzichtelijk lijkt, worden problemen en/of verrassingen in de toepassing hiervan wellicht niet verwacht. Dit blijkt echter op onderdelen anders uit te pakken. De auteurs besteden in dit verband aandacht aan de volgende voorbeelden:

  • aanbiedingsregelingen in verband met vererving;
  • splitsen van aandelen en/of vormen van letteraandelen;
  • uitgifte van nieuwe aandelen tijdens voortzettingsperiode;
  • aangaan samenwerkingsverband tijdens voortzettingsperiode;
  • mutaties in de materiële onderneming van de vennootschap.

In dit artikel geven de auteurs hoe mogelijke struikelblokken eventueel vermeden kunnen worden. Daarnaast doen zij zowel in- als expliciet een appel op de beleidsmakers en uitvoerders bij de Belastingdienst om de toepassing van de BOF onder de huidige wetgeving niet verder te belemmeren dan de wetgever heeft bedoeld. In het bijzonder in situaties waarin de (strikte) toepassing van het voortzettingsvereiste evident de groei en bloei van een onderneming frustreert, lijkt een terughoudende toepassing hiervan in de praktijk gepast.

Wanneer u een abonnement heeft op SDU Opmaat, dan kunt u middels onderstaande link het complete artikel raadplegen: artikel FBN 2019/44.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin