Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

Overgang ODV-termijnen op erfgenamen (NTFR 2019/2365)

LinkedIn
08-10-2019 | Categorie: Literatuur

Mr. J.Th. Gommer

Recentelijk heeft de Belastingdienst een aantal vragen omtrent de overgang van ODV-termijnen aan erfgenamen beantwoord. In V&A 19-005 wordt het al dan niet mogen opschorten van het ingaan van de uitkering van ODV-termijnen aan erfgenamen behandeld. Bij het overlijden van een ODV-gerechtigde voordat de ODV-termijnen zijn ingegaan gaat het recht op de ODV-termijnen over op de erfgenamen. De ODV-termijnen moeten in dat geval binnen twaalf maanden na het overlijden ingaan. De Belastingdienst geeft aan dat het ingaan van de uitkeringen van de ODV-termijnen kan worden opgeschort tot het moment dat de erfgenamen die recht krijgen op de toekomstige ODV-termijnen bekend zijn. Direct daarna dienen de uitkeringen van de ODV-termijnen (weer) aan te vangen en moeten de opgeschorte uitkeringen in één keer worden uitgekeerd aan de rechthebbende erfgenamen.
In V&A 19-006 komt de vraag aan de orde of de laatste ODV-termijn voorafgaand aan het overlijden naar evenredigheid moet worden toegedeeld aan de overleden ODV-gerechtigde en zijn erfgenamen. Als de ODV-gerechtigde overlijdt terwijl de ODV-termijnen al zijn ingegaan, gaat het recht op de resterende ODV-termijnen direct bij het overlijden over op de erfgenamen. De Belastingdienst geeft aan dat uitsluitend het recht op de nog niet uitgekeerde ODV-termijnen overgaat op de erfgenamen. De erfgenamen krijgen dus geen recht op (een evenredig deel van) de ODV-termijnen die vóór het overlijden al zijn uitgekeerd aan de overleden ODV-gerechtigde.

Wanneer u een abonnement heeft op SDU Opmaat, dan kunt u middels onderstaande link het complete artikel raadplegen: artikel NTFR 2019/2365.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin