Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1793
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1810

De tweetrapsmaking moet in het centraal testamentenregister ingeschreven kunnen worden (WPNR 2019/7255)

LinkedIn
24-10-2019 | Categorie: Literatuur

Mr. P. Blokland

Het tweetrapstestament komt meestal voor in de ‘horizontale’ vorm, in die zin dat de langstlevende partner bezwaarde is en de kinderen verwachters. Daarnaast komt echter in toenemende mate ook de ‘verticale’ vorm van het tweetrapstestament voor, waarin ouders bepalen dat het van hen geërfde vermogen bij het overlijden van een kind (bezwaarde) aan de kleinkinderen als verwachters toevalt. Ook tweetrapsregelingen tussen (klein)kinderen onderling komen steeds meer voor. Al deze tweetrapstestamenten zullen in de toekomst ook tot uitvoering komen. In deze bijdrage vraagt de auteur aandacht voor de problemen die in de notariële praktijk ontstaan doordat de tweetrapsregeling niet bekend is op het moment dat de bezwaarde overlijdt. Ten eerste komt dat doordat de tweetrapsregeling meestal noch bij de bezwaarde, noch bij de verwachters ‘leeft’, ten tweede doordat de notaris geen eenvoudige mogelijkheid heeft om te signaleren dat er een tweetrapsmaking is. Het gevolg daarvan is dat de tweetrapsregeling bij het overlijden van de bezwaarde onverwacht opduikt en - met goederenrechtelijke precisie - bewerkstelligt dat een deel van het bij leven aanwezige vermogen ‘zomaar ineens’ weg is.
Het is van groot belang dat in de verklaring van erfrecht die ter gelegenheid van het overlijden van de insteller van het tweetrapstestament wordt afgegeven, duidelijk wordt vermeld dat er sprake is van een verkrijging onder ontbindende voorwaarde. Nog mooier is het uiteraard als het kadaster bij de inschrijving van die verklaring in de openbare registers aan het voorwaardelijk verkregen registergoed de aantekening “fideï commis/tweetrapsmaking” toevoegt. Daarnaast moet het mogelijk worden de verklaring van erfrecht van de insteller in het CTR ten name van de bezwaarde in te schrijven. De Wet CTR zou in deze zin moeten worden uitgebreid, waarbij dan meteen ook de mogelijkheid van het inschrijven van tweetrapsschenkingen (ten name van de bezwaarde begiftigde) zou moeten worden opgenomen.

Wanneer u een abonnement heeft op SDU Opmaat, dan kunt u middels onderstaande link het complete artikel raadplegen: artikel WPNR 2019/7255.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin