Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1793
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1810

Anbi anno 2019 (FBN 2019/51)

LinkedIn
24-10-2019 | Categorie: Literatuur

Prof. dr. S.J.C. Hemels

Dit artikel bespreekt een aantal recente ontwikkelingen op het gebied van anbi’s. Als eerste komt de stand van zaken ten aanzien van de evaluaties van de giftenaftrek en de anbi-regelingen aan de orde. Weliswaar bevat het Belastingplan 2020 geen wijzigingen in de anbi-wet- en regelgeving, maar in het eerste kwartaal van 2020 zal naar verwachting een samenhangend pakket aan wijzigingen in de giftenaftrek en de anbi-regelgeving worden gepresenteerd met betrekking tot:

  • De aftrekbaarheid van contante giften vanaf 2021, giften in natura en herroepelijke giften;
  • De liquidatiebepaling;
  • De anti-oppoteis;
  • De regels die ‘onvrije landen’ betreffen en de integriteitstoets;
  • De afrekenplicht van ex-anbi’s.

Naast officieel anbi-beleid zijn er ook interne richtlijnen die blijken uit de toelichtingen op de anbi-website van de Belastingdienst en in het anbi-aanvraagformulier. Dit informele beleid is echter niet altijd in overeenstemming met de wet- en regelgeving. Aan bod komt een tweetal opvallende punten uit het informele anbi-beleid: de statutaire eis dat binnen drie maanden in een bestuursvacature moet zijn voorzien en de taal van de website. 
Tot slot wordt een vermoedelijke programmeerfout in het programma ANBI opzoeken besproken, waardoor buitenlandse vestigingsplaatsen van anbi’s niet langer vindbaar zijn.

Wanneer u een abonnement heeft op SDU Opmaat, dan kunt u middels onderstaande link het complete artikel raadplegen: artikel FBN 2019/51.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin