Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

Het fideicommis: over de rechtspositie van de bezwaarde en de verwachter en het aanvaarden van een voorwaardelijke erfstelling (II, slot) (WPNR 2011/6895)

LinkedIn
04-08-2011 | Categorie: Literatuur

Mr. R.E. Brinkman

In deze tweedelige bijdrage gaat de auteur in op de rechtspositie van de bezwaarde en de verwachter bij fideïcommissaire erfstellingen. De hoofdvraag die telkens terugkomt is: wanneer kan of moet de verwachter zijn keuze tot aanvaarden of verwerpen uitbrengen en welke gevolgen heeft dit?
In dit tweede deel wordt het fideïcommis de residuo besproken. Als eerste wordt ingegaan op welke voorwaarden gelden bij een fideïcommis de residuo. Vervolgens wordt de hoofdvraag behandeld. Daarna gaat de auteur in op de gevolgen van een zuivere en beneficiaire aanvaarding door de verwachter en hoe de voorwaarde van het 'overschot' uitwerkt. In een volgende paragraaf wordt ingegaan op het zuivere fideïcommis. De verschillen tussen het zuivere fideïcommis en het fideïcommis de residuo worden daar uiteengezet. Daarna gaat de auteur in op de vraag of een verwachter door het uitoefenen van rechten en bevoegdheden daden van zuivere aanvaarding verricht. De volgende paragraaf gaat in op de verklaring van erfrecht: wat moet daarin vermeld worden bij een fideïcommis? De bijdrage wordt afgesloten met een conclusie.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin