Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2023 - HR 1 december 2023, ECLI:NL:HR:2023:1664
30-11-2023 - Update Modellen Huwelijkse Voorwaarden

Pensioen, scheiding en het wetsvoorstel Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021 (Wps 2021) (I) (WPNR 2019/7260)

LinkedIn
28-11-2019 | Categorie: Literatuur

Mr. F.M.H. Hoens

In Nederland vindt de opbouw van pensioenrechten plaats in een drietal pijlers te weten pensioen van overheidswege (eerste pijler), pensioen uit hoofde van een dienstverband (tweede pijler) en individueel getroffen aanvullingen zoals lijfrenten en kapitaalverzekeringen (de derde pijler). In dit artikel aandacht voor het eind vorig jaar gepubliceerde conceptvoorstel van de Wet houdende Regels over de verdeling van pensioen bij scheidingen vanaf 2021 (Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021) en het onlangs ingediende wetsvoorstel zelf. De auteur benoemt in het artikel een groot aantal kritische aandachtspunten ten aanzien van het wetsvoorstel.

Wanneer u een abonnement heeft op SDU Opmaat, dan kunt u middels de link het complete artikel raadplegen: artikel WPNR 2019/7260.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de meerdaagse opleiding Estate Planning Specialist

Uitgebreide Modellen Levenstestamenten
Completer dan ieder ander model, inclusief toelichting voor de levenstestateur

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Uniek in de markt: Aangifte Erfbelasting
Om op snelle, efficiënte en veilige wijze digitaal aangifte erfbelasting te kunnen doen

Twitter Linkedin