Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1793
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1810

Pensioen, scheiding en het wetsvoorstel Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021 (Wps 2021) (I) (WPNR 2019/7260)

LinkedIn
28-11-2019 | Categorie: Literatuur

Mr. F.M.H. Hoens

In Nederland vindt de opbouw van pensioenrechten plaats in een drietal pijlers te weten pensioen van overheidswege (eerste pijler), pensioen uit hoofde van een dienstverband (tweede pijler) en individueel getroffen aanvullingen zoals lijfrenten en kapitaalverzekeringen (de derde pijler). In dit artikel aandacht voor het eind vorig jaar gepubliceerde conceptvoorstel van de Wet houdende Regels over de verdeling van pensioen bij scheidingen vanaf 2021 (Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021) en het onlangs ingediende wetsvoorstel zelf. De auteur benoemt in het artikel een groot aantal kritische aandachtspunten ten aanzien van het wetsvoorstel.

Wanneer u een abonnement heeft op SDU Opmaat, dan kunt u middels de link het complete artikel raadplegen: artikel WPNR 2019/7260.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin