Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1793
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1810

Pensioen, scheiding en het wetsvoorstel Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021 (Wps 2021) (II, slot) (WPNR 2019/7261)

LinkedIn
09-12-2019 | Categorie: Literatuur

Mr. F.M.H. Hoens

In Nederland vindt de opbouw van pensioenrechten plaats in een drietal pijlers te weten pensioen van overheidswege (eerste pijler), pensioen uit hoofde van een dienstverband (tweede pijler) en individueel getroffen aanvullingen zoals lijfrenten en kapitaalverzekeringen (de derde pijler). In dit artikel is er in het kader van het (concept)wetsvoorstel van de Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021 aandacht voor het partnerpensioen bij scheiding en voor de dga. Ook komt het overgangsrecht aan bod en vat de auteur zijn twee artikelen samen.
De reacties op de internetconsultatie zijn zowel wat betreft het oordeel over het conceptwetsvoorstel als zodanig maar ook voor wat betreft de aanvullende wensen (zeer) uiteenlopend en divers. Het is niet eenvoudig om de vanuit verschillende invalshoeken oordelende en met verschillende motieven adviserende ‘reactiegevers’ zoals pensioenuitvoerders en scheidingsadviseurs op één lijn te krijgen. De consultatiefase toonde aan dat er nog veel werk aan de winkel was. Het ingediende wetsvoorstel laat zien dat de wetgever daar beperkt bereid toe was. Voor een goed, evenwichtig, helder, eenduidig en toekomstbestendig systeem is het hoe dan ook van belang dat het relatievermogensrecht (meer) aandacht krijgt bij de beoordeling van de wenselijkheid voor de scheidingspraktijk van het in het wetsontwerp voorgestelde stelsel.

Wanneer u een abonnement heeft op SDU Opmaat, dan kunt u middels de link het complete artikel raadplegen: artikel WPNR 2019/7261.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin