Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

Renteaftrek bij een lening voor de eigen woning afgesloten bij ouders (FBN 2019/62)

LinkedIn
20-12-2019 | Categorie: Literatuur

Mr. A.C.M. de Vries

Voor starters is het op dit moment moeilijk de woningmarkt te betreden. Diverse oorzaken liggen hieraan ten grondslag zoals de stijgende huizenprijzen en de beperking van de financieringsmogelijkheden door een maximale loan-to-value van 100%. In dat geval kan een lening bij een particulier, in de regel zijn dat vaak de ouders, uitkomst bieden. In dit artikel gaat de auteur in op een zogenoemde familielening en de renteaftrek voor de inkomstenbelasting. Waar mogelijk wordt gewezen op de rol die het notariaat bij een familielening kan spelen.
Naast het woongenot, wil het kind ook maximaal genieten van de renteaftrek in de inkomstenbelasting. Het kind geniet alleen van de hypotheekrenteaftrek als de lening bij zijn ouders aan de bepaalde voorwaarden voldoet en zij op de juiste wijze handelen. Dat dit niet altijd goed gaat, bleek uit twee hofuitspraken die afgelopen zomer zijn gedaan. Deze twee uitspraken vormen de aanleiding voor dit artikel. Daarnaast wordt gewezen naar op naar aanleiding van een WOB-verzoek openbaar gemaakte documenten inzake het beleid over een particuliere lening voor de eigen woning (brief Staatssecretaris van Financiën van 13 augustus 2019).
Gelet op de complexe eigenwoningregeling is het van groot belang dat een familielening zorgvuldig wordt vastgelegd. De rente op een lening mag alleen in aftrek worden gebracht als sprake is van een eigenwoningschuld in de zin van de Wet inkomstenbelasting 2001. Aandachtspunten die in herinnering worden gebracht zijn dat wil het kind de rente op de lening in aftrek kunnen brengen het van belang is dat de lening voldoet aan de voorwaarden die worden gesteld aan een eigenwoningschuld. Daarnaast moet de rente op het kind drukken, of en wanneer is hiervan wel of geen sprake? Hiervan is geen sprake als de rente wordt kwijtgescholden door de ouder. Wat de hoogte van de rente kan zijn op een lening tussen ouders en kinderen is een vaak gestelde vraag.  Of het kind alle rente in aftrek kan brengen, is afhankelijk van de vraag of de rente zakelijk is. Vervolgens wordt kort ingegaan op het alternatief dat de ouders een bedrag schenken aan het kind ter financiering van de woning. Voor het antwoord op de vraag of dit voordeliger is, moet enig rekenwerk worden verricht waarbij met veel onzekerheden moet worden gewerkt.

Wanneer u een abonnement heeft op SDU Opmaat, dan kunt u middels de link het complete artikel raadplegen: artikel FBN 2019/62.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin