Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

De commoriëntenregel wordt strikt toegepast, maar toch … (VFP 2019/101)

LinkedIn
26-02-2020 | Categorie: Literatuur

Mr. dr. E.R. Helder

Het Nederlandse erfrecht kent de zogenoemde commoriëntenregel. Deze is te vinden in art. 4:2 lid 1 BW: wanneer de volgorde waarin twee of meer personen zijn overleden niet kan worden bepaald, worden die personen geacht gelijktijdig te zijn overleden en valt aan de ene persoon geen voordeel uit de nalatenschap van de andere ten deel. Dit hangt samen met art. 4:9 BW: om te kunnen erven moet men bestaan op het ogenblik dat de nalatenschap openvalt. Het is in de praktijk vrijwel uitgesloten dat twee personen echt gelijktijdig overlijden. Door allerlei oorzaken kan het wel gebeuren dat de volgorde van overlijden van twee personen niet is vast te stellen. In die gevallen wordt art. 4:2 BW belangrijk, de overleden personen erven dan niet van elkaar.
In dit artikel gaat de auteur in op een bijzondere casus, waarbij rechtbank Den Haag 16 januari 2019 met een beroep op de derogerende werking van redelijkheid en billijkheid voorrang geeft aan het recht boven de wet.

Wanneer u een abonnement heeft op VFP via Kluwer Navigator, dan kunt u middels de link het complete artikel raadplegen: artikel VFP 2019/101.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin