Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

Juridische splitsing bij echtscheiding. Hoe krijgen we vermogen, onroerend goed en oudedagsvoorzieningen fiscaal geruisloos in de BV van de ex? (II) (KWEP 2019/27)

LinkedIn
26-02-2020 | Categorie: Literatuur

Drs. D.W. Bakker en mr. M.F.J. van der Wereld

In een tweeluik beogen de auteurs inzicht te geven in de wijze waarop vermogen in een (holding)vennootschap bij een aanstaande echtscheiding op een fiscaalvriendelijke manier verdeeld kan worden. Uitgangspunt is dat de aandelen zich in een huwelijksgemeenschap bevinden en dat de BV juridisch wordt gesplitst. Doel van de artikelen is om inzicht te bieden in de wijze waarop vermogen in een (holding)vennootschap bij een aanstaande echtscheiding op een fiscaal vriendelijke manier verdeeld kan worden door vermogen over te hevelen naar een — ten behoeve van de ex van de dga — afgesplitste BV. Het gaat dus niet om de binnen de echtscheidingspraktijk meer gebruikelijke afwikkeling van echtscheidingsboedels waarbij de aandelen in de (holding)vennootschap geheel aan de dga worden toebedeeld en de echtgenoot wordt ‘uitgekocht’ door af te rekenen in box 2 of door middel van een gehele of gedeeltelijke overbedelingsfinanciering voor rekening van de dga. In dit afsluitende tweede deel worden de bijzonderheden rondom toedeling van onroerend goed, de ruziesplitsing bij een ontbonden huwelijksgemeenschap en de specifieke problematiek die speelt bij het (af)splitsen van de ‘balanspost oudedagsvoorzieningen’ (pensioen in eigen beheer, de ODV, loondervingsstamrechten en stakingswinstlijfrenten) besproken.
Voor de echtscheidingspraktijk maakt het tweeluik duidelijk dat het indienen van een verzoek tot echtscheiding ten behoeve van de dga en zijn echtgenote voortaan geen automatisme meer kan zijn maar alleen weloverwogen kan worden verstuurd nadat eerst de mogelijkheden zijn onderzocht om de (holding)vennootschap fiscaal geruisloos (af) te splitsen. Vermeden moet worden dat door een te vroeg ingediend echtscheidingsverzoek de dga wordt geconfronteerd met een veel te hoge overbedelingsfinanciering in privé of zijn aanstaande ex-echtgenote wordt gedwongen om af te rekenen in box 2.

Wanneer u een abonnement heeft op KWEP via Kluwer Navigator, dan kunt u middels de link het complete artikel raadplegen: artikel KWEP 2019/27.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin