Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1793
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1810

Estate planning tussen ex-echtgenoten anno 2020 (VFP 2020/2)

LinkedIn
12-05-2020 | Categorie: Literatuur

Mr. S. Jansen-Verbakel en mr. J.C.L. Zuiderwijk

In de praktijk zien de auteurs een (toenemende) behoefte aan estate planning tussen ex-echtgenoten, zowel tijdens leven als bij overlijden. Omstandigheden kunnen maken dat wettelijke verzorgingsmechanismen en/of bij echtscheidingsconvenant gemaakte afspraken niet afdoende worden geacht, waardoor tussen ex-echtgenoten behoefte bestaat aan aanvullende vermogensoverheveling. Recente ontwikkelingen lijken hieraan een impuls te geven. Met onder meer de beperking van de omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen per 2018, het in de jaren 2017, 2018 en 2019 bij een groot aantal directeur-grootaandeelhouders uitgefaseerde pensioen in eigen beheer alsmede de per 2020 verkorte wettelijke duur van partneralimentatie, neemt de vraag naar aanvullende vermogensoverheveling tussen ex-echtgenoten voorzienbaar verder toe. Fiscale trends als het per 2020 afnemende fiscale voordeel van partneralimentatie als persoonsgebonden aftrekpost en een soms rigide benadering inzake schenk- en/of erfbelastingaspecten bij afwikkeling, verdeling en/of overheveling van vermogen tussen (ex-)echtgenoten kunnen vanzelfsprekend invloed hebben op invulling en financierbaarheid van estate planning tussen ex-echtgenoten.
In dit artikel bespreken de auteurs een aantal mogelijkheden waarop ex-echtgenoten aanvullende vermogensoverheveling naar elkaar kunnen vormgeven, zowel tijdens leven als bij overlijden. Zekerheid en manoeuvreerruimte zijn daarbij belangrijke pijlers. Per thema wordt eerst ingegaan op civiel- en vervolgens op fiscaalrechtelijke aspecten voor de Successiewet. Uitgangspunt hierbij is steeds dat de echtscheiding (inclusief eventuele uitfasering van pensioen in eigen beheer) tussen de ex-echtgenoten volledig is afgewikkeld. Opvallend is dat de fiscale wetgever – ondanks een al in 2000 gedane aansporing hiertoe – de Successiewet nog niet heeft gemoderniseerd op dit punt. Oproep is dan ook hieraan bijvoorbeeld tijdens de voor 2020 aangekondigde concrete bouwstenen en voorstellen voor verbeteringen en vereenvoudiging van het belastingstelsel in de volgende kabinetsperiode aandacht te besteden.

Wanneer u een abonnement heeft op VFP via Kluwer Navigator, dan kunt u middels de link het complete artikel raadplegen: artikel VFP 2020/2.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin