Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1793
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1810

Het Fideicommis en de (vaststelling van de) omvang van het vermogen (FTV 2019/11-12)

LinkedIn
26-02-2020 | Categorie: Literatuur

Mr. dr. R.E. Brinkman en mr. drs. J.H. Lieber

In de praktijk bestaat geregeld onduidelijkheid over de omvang van het fideicommissaire vermogen bij het in vervulling gaan van de voorwaarde van een fideicommissaire erfstelling. De vaststelling van de omvang van het fideicommissaire vermogen is onderhevig aan vele problemen. Zeker als de bezwaarde niet goed administreert.
De auteurs behandelen in dit artikel een aantal belangrijke elementen die de (vaststelling van de) omvang van het fideicommissaire vermogen beïnvloeden. Ingegaan wordt onder meer op: het bewijs ten aanzien van de omvang van het fideicommissaire vermogen, gewone lasten, vruchten en beleggingsplicht, verteren inclusief schenken, zaaksvervanging en vermenging van fideicommissaire en eigen banktegoeden. In dit artikel wordt getracht om praktische handreikingen te geven en de nodige situaties van een analyse voorzien, in de hoop dat zowel de notariële praktijk als de rechterlijke macht handvatten heeft om tot een redelijke oplossing te geraken als zich problemen op dit gebied voordoen.

Wanneer u een abonnement heeft op SDU Opmaat, dan kunt u middels de link het complete artikel raadplegen: artikel FTV 2019/11-12/41.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin