Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

Verzoek om kwijtschelding van erfbelasting met kunst: realisme of romantiek? (FTV 2020/1)

LinkedIn
12-05-2020 | Categorie: Literatuur

L. Roos

Op basis van art. 67 lid 3 SW kan worden verzocht om kwijtschelding van verschuldigde erfbelasting, indien een kunstvoorwerp van cultuur- of kunsthistorisch belang wordt overgedragen aan de Nederlandse Staat. Gezien het culturele belang dat gemoeid is met het behoud van kunstvoorwerpen, is het idee dat verkrijgers aan deze betaling in natura de voorkeur zullen geven boven het verkopen van het kunstvoorwerp. Maar wordt de verkrijger nou echt in verleiding gebracht door deze regeling?
De kwijtscheldingsregeling met kunst biedt weinig mogelijkheden te testeren zonder het toepassingsbereik van de besproken regeling te frustreren. En dat terwijl bij de grotere nalatenschappen (waar deze kunstvoorwerpen vaak onderdeel van zullen uitmaken) deze testeermogelijkheden wel benodigd zijn. Gezien het feit dat de regeling is ingesteld vanwege het belang voor de Nederlandse Staat om cultuur- en kunsthistorische voorwerpen te behouden, lijkt het de auteur zinvol de regeling breder inzetbaar en makkelijker toepasbaar te maken voor de praktijk.

Wanneer u een abonnement heeft op SDU Opmaat, dan kunt u middels de link het complete artikel raadplegen: artikel FTV 2020/1.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin