Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1793
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1810

De ik-opa/oma-last en art. 10 SW (FTV 2020/2)

LinkedIn
12-05-2020 | Categorie: Literatuur

Mr. dr. R.E. Brinkman

In dit artikel wordt de ik-opa/oma-last (hierna: ik-oma-last) besproken in het licht van art. 10 SW, mede naar aanleiding van het ik-oma-legaat uit het hierna te bespreken arrest van de Hoge Raad van 22 november 2019.
Onbetwist is dat zowel het ik-oma-legaat als de ik-oma-last onder art. 10 SW kunnen vallen. De vraag die rijst, is of behalve voor het ik-oma-legaat ook voor de ik-oma-last lid 9 van bedoeld artikel geldt, of dat de ik-oma-last onder lid 1 valt. De auteur betoogt dat met het arrest van de genoemde Hoge Raad en de civielrechtelijke kwalificatie van de ik-oma-last als vorderingsrecht zonder rechtsvordering, geoordeeld kan worden dat op de ik-oma-last slechts art. 10 lid 9 SW toegepast kan worden. De aanvaarding van de nalatenschap door degene op wie de last drukt en de uitvoering van de last zelve, voegt – gelet op de uitspraak van de Hoge Raad – aan het bestaan van dat vorderingsrecht niets meer toe.

Wanneer u een abonnement heeft op SDU Opmaat, dan kunt u middels de link het complete artikel raadplegen: artikel FTV 2020/2.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin