Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

Nieuw Belgisch huwelijksvermogensrecht (FTV 2020/3)

LinkedIn
12-05-2020 | Categorie: Literatuur

A.L. Verbeke

Het Belgisch huwelijksvermogensrecht is door de Huwelijksvermogenswet 2018 hervormd. De hervorming is niet spectaculair, omdat de fundamenten van het huwelijksvermogensrecht, zoals ingevoerd door de wet van 14 juli 1976, niet zijn gewijzigd. De nieuwe regels die met deze wet van 22 juli 2018 zijn ingevoerd hebben betrekking, enerzijds, op het huwelijksstelsel met gemeenschap, anderzijds op het huwelijksstelsel met scheiding van goederen.
Het wettelijk stelsel is nog steeds een stelsel van gemeenschap van aanwinsten, waarin in de eerste plaats de beroepsinkomsten van beide echtgenoten worden opgenomen. De nieuwe wet bakent echter, aan de hand van nieuwe criteria, het recht van de gemeenschap op de beroepsinkomsten en het recht op professionele autonomie van elk van de echtgenoten sterker af. Het stelsel van scheiding van goederen is nog steeds een stelsel waarvoor echtgenoten conventioneel kunnen opteren. De nieuwe wet dwingt de echtgenoten bij de keuze voor dit stelsel ernstig te overwegen of ze de hardheid van dit stelsel zullen compenseren door corrigerende clausules. Aan de notaris die hen bij die keuze bijstaat en adviseert, legt de wet ook expliciete verplichtingen hieromtrent op. Sommige correcties op de scheiding van goederen voert de wet bovendien zelf in.

Wanneer u een abonnement heeft op SDU Opmaat, dan kunt u middels de link het complete artikel raadplegen: artikel FTV 2020/3.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin