Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

Fiscale wijzigingen 2020 (FBN 2020/1)

LinkedIn
12-05-2020 | Categorie: Literatuur

Mr. F.A.M. Schoenmaker

In dit artikel is een overzicht opgenomen van de voor de notariële praktijk relevante fiscale cijfers en wetswijzigingen die onlangs in werking zijn getreden.
Ten aanzien van belastingrente terzake van erfbelasting wordt vanaf 1 januari 2020 ook geen belastingrente meer in rekening gebracht indien het verzoek om een voorlopige aanslag of de aangifte is ontvangen binnen de aangiftetermijn die in de betreffende situatie geldt indien de (voorlopige of definitieve) aanslag erfbelasting wordt vastgesteld overeenkomstig dat verzoek of die aangifte. Ook wat betreft het tijdvak waarover eventueel belastingrente wordt berekend, wordt aangesloten bij de aangiftetermijn die in de betreffende situatie geldt. Dit betekent dat het tijdvak waarover belastingrente wordt berekend, in een dergelijke situatie aanvangt op het moment waarop de in die situatie geldende aangiftetermijn is verstreken.
De tarieven en vrijstellingen voor 2020 voor de schenk- en erfbelasting worden vermeld.
Hoewel deze maatregel pas volgend jaar in werking treedt, wordt vanwege het belang voor de notariële praktijk nu al opgemerkt dat het algemene tarief van de overdrachtsbelasting (dus voor niet-woningen) vanaf 1 januari 2021 omhoog gaat van 6% naar 7%.
Per 1 januari 2020 is het maximale tarief waartegen de aftrekbare kosten met betrekking tot een eigen woning kunnen worden afgetrokken met 3% verlaagd ten opzichte van 2019. In 2020 bedraagt het maximale aftrektarief voor de aftrekbare kosten met betrekking tot een eigen woning daarom 46%.
Sinds 1 januari 2019 is de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld (zogenoemde Hillen-regeling) beperkt. Deze aftrek wordt over dertig jaar uitgefaseerd. De aftrek wordt jaarlijks met 3,33% verlaagd. In 2020 kan 93,33% van het verschil tussen de voordelen uit eigen woning en de op deze voordelen drukkende aftrekbare kosten in aftrek worden gebracht.
Als uitvloeisel van het Belastingplan 2019 is het box 2-tarief per 1 januari 2020 verhoogd van 25% naar 26,25%. Met ingang van 1 januari 2021 wordt het tarief verder verhoogd naar 26,9%. Deze wijzigingen hangen samen met een verlaging van het vennootschapsbelastingtarief.
Het tarief voor box 3 blijft 30%, maar het forfaitaire rendement wordt gewijzigd. De staffels worden in het artikel genoemd.

Wanneer u een abonnement heeft op SDU Opmaat, dan kunt u middels de link het complete artikel raadplegen: artikel FBN 2020/1.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin